Coach Cadeaukaart

Voor heel bijzondere vrouwen.Meer informatie >>

Reflectiegesprekken

Voor iedereen die behoefte heeft om met een coach te praten over dilemma?s en arbeidsvraagstukken.

Loop je steeds tegen dezelfde dingen aan? Ben je allergisch voor sommige mensen? De vraag hoe daarmee om te gaan zou bijvoorbeeld een gespreksonderwerp kunnen zijn. De onderwerpen zijn meestal van persoonlijke aard en houden verband met je werksituatie of je loopbaan. De onderwerpen worden bepaald door jou. Je brengt zelf die onderwerpen in die voor jou belangrijk zijn.

Het kan voorkomen dat medewerkers niet bereid of in staat zijn hun belang met betrekking tot hun werksituatie of loopbaanontwikkeling op een zakelijke wijze bij de organisatie bespreekbaar te maken. Zeker niet als bij hen onzekerheid bestaat over hun motieven, belangen, kansen en bedreigingen. Dan kan een professioneel reflectiegesprek bijdragen tot een objectievere afweging en een meer systematische aanpak.

Reflectiegesprekken kunnen ad hoc worden aangegaan of structureel door de organisatie worden aangeboden. Vanzelfsprekend zijn reflectiegesprekken strikt vertrouwelijk. Van het besprokene wordt niets naar buiten gebracht, ook niet naar de opdrachtgevende organisatie.

Doel: Handvatten krijgen om meer grip te krijgen op persoonlijke, arbeidsgerelateerde obstakels.

Het programma

Bij de reflectiegesprekken is er geen vastomlijnd programma. Het programma is afhankelijk van je behoefte en vraag.