Coach Cadeaukaart

Voor heel bijzondere vrouwen.Meer informatie >>

Job Coaching

Functies en rollen zijn voortdurend aan het veranderen. Inhoudelijk maar ook hoe je je eigen functie uitvoert als een schakel in een groter geheel. Je moet zaken gedaan krijgen. Er worden hogere eisen gesteld aan je persoonlijke presentatie en communicatie.

Job Coaching is voor iedereen die behoefte heeft aan begeleiding om beter te kunnen functioneren. Denk daarbij aan situaties waarbij je omstandigheden veranderd zijn zoals een reorganisatie of een nieuwe functie.

Job Coaching leidt tot betere prestaties. Als jij je talenten succesvoller inzet leidt dat vaak tot het motiveren en stimuleren van anderen. Op deze wijze werkt het succesvol inzetten van je talenten als een vliegwiel binnen de organisatie. Het geeft voldoening in het werk en een betere balans tussen werk en privé.

Jobcoach4U heeft een Job Coachingtraject ontwikkeld dat inzicht biedt in jouw ‘eigenwijze’ wijze van handelen. Het sluit aan bij je persoonlijke kracht en geeft handvatten om je eigen kwaliteiten succesvoller in te zetten. Dit programma kan zowel individueel als in teamverband doorlopen worden.

Het resultaat van Job Coaching is dat je:

  • Zicht hebt op je kwaliteiten en valkuilen;
  • Inzicht hebt in jouw rol in de organisatie;
  • Concrete handvatten hebt waarmee je je ‘eigenwijze’ wijze effectiever in kan zetten.

Een meer systematische aanpak kan zijn dat de organisatie structureel deze faciliteit aan bepaalde categorie?n medewerkers aanbiedt. Vanzelfsprekend zijn de gesprekken tussen cliënt en Job Coach strikt vertrouwelijk.

Doel: Bewustwording van de eigen rol in de organisatie en het effectiever inzetten van jouw kwaliteiten in je functie.

Het programma

Het Job Coachingtraject omvat een gesprek tussen Job Coach, cliënt en eventueel de opdrachtgever om vast te stellen waarop de coaching specifiek gericht moet zijn. De duur van het programma is afhankelijk van de wensen van partijen.

Het programma omvat individuele gesprekken van circa 2 uur. Je moet rekening houden met het nodige huiswerk dat gebaseerd is op concrete werksituaties.

Bij aanvang van het programma wordt afgesproken hoe en aan wie gerapporteerd zal worden. Vanzelfsprekend zijn de gesprekken tussen cliënt en Job Coach strikt vertrouwelijk.